Το Terragenetica χαιρετίζει με ενθουσιασμό τη σύσταση Ελληνικού Ινστιτούτου Γονιδιωματικής του Ανθρώπου σύμφωνα με τον νόμο 4965/2022 άρθρο 11, της Βουλής των Ελλήνων. Μια αφετηρία ώστε ο ραγδαίος ρυθμός εξελίξεων στην επιστήμη της γενετικής να γίνουν εφαλτήριο για καινούριους ορίζοντες στην Ιατρική. Το Ινστιτούτο Γονιδιωματικής Ανθρώπου θα εξετάσει μεταξύ άλλων τοπικές γενετικές ποικιλομορφίες για την ιστορία του ελληνικού πληθυσμού, με σκοπό τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Θα δραστηριοποιηθεί επίσης στη βασική έρευνα και θα προσφέρει κλινικές υπηρεσίες για ασθενείς με μεταλλάξεις που σχετίζονται με ασθένειες.