Η Sofia Douzgou Houge μίλησε στο ετήσιο συνέδριο Γενετικής Συνδρομολογίας της Νορβηγίας για τον μωσαϊκισμό δηλαδή την παρουσία δύο ή περισσότερων πληθυσμών κυττάρων που διαφέρουν στο γονότυπο (σε επίπεδο χρωμοσωμικό, μεμονωμένου γονιδίου ή λειτουργικό).
Ένα μείγμα κυττάρων με διαφορετικές γενετικές συνθέσεις.
 

Ο πιο συχνός τύπος γενετικού μωσαϊκισμού είναι ο χρωμοσωμικός, για παράδειγμα 47,XX+21/46,XX (σύνδρομο Down) ή 45,X/46,XX/47,XXX (σύνδρομο Turner). Ένας χρωμοσωμικός μωσαϊκισμός μπορεί να προκαλεί μια πιο ήπια κλινική εικόνα από την αναμενόμενη αν υπήρχε π.χ. μόνο η κυτταρική σειρά (πληθυσμός) με την τρισωμία.
Άλλος τύπος μωσαϊκισμού είναι οι γυναίκες φορείς παραλλαγών γονιδίων που βρίσκονται στο χρωμόσωμα Χ. Για παράδειγμα οι τέσσερες δερματικές φάσεις (γραμμές Blaschko) σε γυναίκες φορείς Incontinentia Pigmenti (+ ανωμαλίες άλλων εξωδερμικών παραγώγων, +/- αναπτυξιακά προβλήματα, επιληψία κ.λπ.). Ο μωσαϊκισμός παραλλαγής ενός γονιδίου μπορεί να προκαλέσει ήπιο ή τμηματικό φαινότυπο, για παράδειγμα τμηματική νευροϊνωμάτωση τύπου 1.
 
Σε πολλά ελληνικά νησιά συναντάμε συχνά τις όμορφες βουκαμβίλιες που είναι συνήθως λευκές ή φούξια. Με τη σπάνια εξαίρεση ενός γενετικού μωσαϊκού που έχει λουλούδια με διαφορετικά μείγματα και των δύο χρωμάτων.