Η Γενετική Συμβουλευτική είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία που επιδιώκει να βοηθήσει τα επηρεαζόμενα (ή/και «σε κίνδυνο») άτομα να κατανοήσουν τη φύση της γενετικής διαταραχής, τον τρόπο κληρονομικότητας και τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους στη διαχείριση της κατάστασης και τον οικογενειακό προγραμματισμό.
 

Η Κλινική Γενετική Αξιολόγηση είναι η κλινική πράξη λήψης του οικογενειακού και ιατρικού ιστορικού, η κλινική εξέταση του πάσχοντος ατόμου και παρομοίως προσβεβλημένων μελών της οικογένειας, η διαφορική διάγνωση που λαμβάνει υπόψη τη μεγάλη μεταβλητότητα και τον αριθμό των γενετικών διαταραχών, το σχεδιασμό κατάλληλης στρατηγικής γενετικού ελέγχου, τη συσχέτιση γονότυπου-φαινότυπου, το σχεδιασμό κλινικής παρακολούθησης σύμφωνα με τη γενετική διάγνωση, τη συμπερίληψη σε γενετικές βάσεις δεδομένων ή κλινικά μητρώα (registries) προς όφελος του πάσχοντος ατόμου και άλλα.
 
Η γενετική συμβουλευτική και η κλινική γενετική αξιολόγηση είναι συμπληρωματικές, αλλά σίγουρα δεν είναι εναλλάξιμες. Και η γενετική εξέταση ενός ατόμου πρέπει να περιλαμβάνει και τα δύο.
 
Η Terragenetica προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση σε μια αναπτυξιακή γενετική κατάσταση ή ένα αποτέλεσμα γενετικού τεστ.
 
Δείτε τις κατηγορίες των ραντεβού μας.