Με βάση τα νεότερα δεδομένα της επιστήμης της ιατρικής γενετικής:
 

1) σας βοηθάμε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για την εγκυμοσύνη ή και για το παιδί σας
 
2) δραστηριοποιούμαστε με βάση το διαδίκτυο ώστε να είμαστε εύκολα προσβάσιμοι
 
3) υποστηρίζουμε την εκπαίδευση όλων σε θέματα γενετικής