Σκοπός αυτού του συνεδρίου είναι να συνεχίσει να μοιράζεται δεδομένα ως κοινοπραξία διεθνών προγραμμάτων αδιάγνωστων ασθενειών (UDP), να προωθήσει τα UDP σε αναπτυσσόμενες χώρες, να προωθήσει τη διάγνωση σπάνιων ασθενειών και την ανακάλυψη νέων ασθενειών και να προωθήσει την αποσαφήνιση νέων μηχανισμών και οδών.

Αναμένουμε ότι θα είναι μια διεπιστημονική ομάδα εργασίας, με περίπου 250 συμμετέχοντες.

 

↦ Περισσότερες πληροφορίες για το συvέδριο εδώ.