Το 2021 μίλησα σχετικά με το crowdsourcing στη διάγνωση σπανίων γενετικών συνδρόμων στη σειρά webinar iLEADS Executive Lecture Series, σε συν-διοργάνωση με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οικονομικά & Διοίκηση Υγείας» του Π/Ν Πειραιά.

Η εξωτερική ανάθεση στο πλήθος, το crowd(out)sourcing είναι ένα είδος συμμετοχικής δραστηριότητας στο Διαδίκτυο, στην οποία ένα άτομο, ένα ίδρυμα, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση ή μια εταιρεία προτείνουν σε μια ομάδα ατόμων ετερογενούς γνώσης, χαρακτηριστικών και αριθμού, μέσω μιας εύκαμπτης, ανοικτής πρόσκλησης, την εθελοντική δέσμευσή τους σε μια εργασία. Η ανάληψη του έργου, το οποίο είναι μεταβλητής πολυπλοκότητας και προσαρμοστικότητας, και στην οποία το πλήθος θα πρέπει να συμμετάσχει μέσω της συνεισφοράς έργου, χρημάτων, γνώσεων ή/και εμπειρίας, συνεπάγεται πάντα αμοιβαίου οφέλους. Ο χρήστης θα λάβει την ικανοποίηση μιας συγκεκριμένης ανάγκης, είτε πρόκειται για οικονομική, κοινωνική αναγνώριση, αυτοεκτίμηση, ή ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων, ενώ ο «crowdsourcer» θα αποκτήσει και θα χρησιμοποιήσει προς όφελός τους αυτό που ο χρήστης συνεισφέρει στο επιχείρημα, η μορφή του οποίου εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας που προαπαιτήθηκε (Estellés-Arolas, E and González-Ladrón-de-Guevara, F, Journal of Information Science, 2012).

==> Πως βοηθάει το crowdsourcing στην συλλογή εμπειρογνωμοσύνης για τη διάγνωση σπανίων γενετικών συνδρόμων;
==> Πως βοηθάει το crowdsourcing στην συλλογή παραλλαγών του DNA για τη διάγνωση σπανίων γενετικών συνδρόμων;

 

Δείτε την ομιλία παρακάτω:

 

https://www.youtube.com/watch?v=QUGCbgtzTNc