Ένα εθνικό κέντρο αναφοράς πρέπει να οικοδομήσει και να διαδώσει εξειδικευμένες ικανότητες εντός ενός συγκεκριμένου τομέα και να συμβάλει σε ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
Οι πιο σημαντικές δραστηριότητες του κέντρου είναι η διδασκαλία, η έρευνα και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Παρέχει επίσης γραπτούς οδηγούς, πληροφοριακό υλικό και συμβουλευτικές πληροφορίες για τις υγειονομικές αρχές.
 
Το NevSom ηγείται και συμμετέχει σε περιφερειακά, εθνικά και διεθνή επαγγελματικά δίκτυα. Συνεργάζεται με το νορβηγικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, τα ερευνητικά περιβάλλοντα και τις οργανώσεις ασθενών και χρηστών.
 
Η Σοφία Ντούζγου Χάουγκε είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του από το 2022.