Μπορεί να μην εντοπιστεί γενετική διάγνωση. Αυτό δεν αποκλείει μια γενετική αιτία, καθώς η εξωμική αλληλούχιση δεν μπορεί να ανιχνεύσει όλες τις παραλλαγές ή τους γενετικούς μηχανισμούς της νόσου που προκαλούν νόσο και υπάρχουν πολλές διαταραχές για τις οποίες η γενετική αιτία δεν είναι ακόμη γνωστή.

 

Η πιθανότητα ασαφούς αποτελέσματος. Μπορεί να εντοπιστεί μια γενετική παραλλαγή, αλλά δεν είναι σαφές εάν προκαλεί την πάθηση ή όχι. Όλοι έχουμε έναν μεγάλο αριθμό νέων/σπάνιων γενετικών παραλλαγών και μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να πούμε τι είναι μέρος της φυσιολογικής παραλλαγής που μας κάνει όλους διαφορετικούς μεταξύ μας και μια παραλλαγή που θα μπορούσε να προκαλέσει μια συγκεκριμένη πάθηση. 

 

Πολύ περιστασιακά, το τεστ εντοπίζει μια γενετική αλλαγή που δεν είναι η αιτία των δυσκολιών του παιδιού, αλλά μπορεί να έχει άλλες σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού ή άλλων μελών της οικογένειας. 

 

Η ανάλυση τρίο απαιτεί δείγματα DNA από τους βιολογικούς γονείς. Το τεστ θα αποκαλύψει τις βιολογικές σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιού (για παράδειγμα μη πατρότητα/μητρότητα). Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το εργαστήριο εάν το παιδί ή οι γονείς έχουν λάβει αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών/βλαστικών κυττάρων ή εάν η εγκυμοσύνη επετεύχθη με ωάριο ή σπέρμα δότη.