Το Βασιλικό Κολλέγιο Ιατρών (RCP) του Λονδίνου, ιδρύθηκε το 1518 με Βασιλική Χάρτα του Βασιλιά Ερρίκου VIII. Είναι ο παλαιότερος ιατρικός “σύλλογος” στην Αγγλία. Το RCP παίζει καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία κανόνων στον κλάδο και στη διαμόρφωση της δημόσιας υγείας.

 

Από την ίδρυση του, το RCP συμμετείχε σε μάχες με άλλους ιατρικούς φορείς στον αγώνα για τον έλεγχο των ιατρικών αδειών στο Λονδίνο. Συμμετείχε ενεργά στην αδειοδότηση των επαγγελματιών υγείας και επέβαλε ποινές σε όσους εμπλεκόντουσαν σε κακές πρακτικές («malapraxa ») ειδικά τον 16ο και τον 17ο αιώνα. Μέχρι τον 19ο αιώνα, τα επίτιμα μέλη του (“fellows”) ήταν λιγότερα από 60, και οι πτυχιούχοι (με άδεια άσκησης επαγγέλματος και ετήσια συνδρομή) κάτω από 100.

 

Οι γυναίκες στο ιατρικό επάγγελμα αγωνίστηκαν να βρουν ισχυρή εκπροσώπηση μέχρι τις κοινωνικές αλλαγές στα τέλη του 19ου και του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων αιώνων της ιστορίας του RCP, οι γυναίκες αποκλείστηκαν από το να μπορούν να αδειοδοτηθούν ή να γίνουν μέλη.
Υπάρχουν 30 διαφορετικές ειδικότητες γιατρών στο RCP, οι οποίες κυμαίνονται σε μέγεθος και εύρος από τη γηριατρική ιατρική (παροχή ολιστικής φροντίδας σε ηλικιωμένους ασθενείς) έως την πυρηνική ιατρική (χρήση ραδιενεργών υλικών για τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών). Η Εταιρεία Κλινικής Γενετικής (CGS) στοχεύει να εξελίξει και να προωθήσει την επιστήμη και την πρακτική της Κλινικής Γενετικής και να υποστηρίξει και να διευκολύνει την εκπαίδευση για την κοινότητα της γενετικής, για άλλους επαγγελματίες υγείας και το ευρύτερο κοινό.

 

Τον Ιανουάριο του 2011 η Σοφία Ντούζγου Χάουγκε γίνεται μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών του Λονδίνου. Ενώ επίσης διετέλεσε μέλος της Εταιρείας Κλινικής Γενετικής, Ηνωμένου Βασιλείου από το 2011 μέχρι το 2020.

 

Το 2017 της απονεμήθηκε τιμητικά ο τίτλος εμπειρογνωμοσύνης FRCP (Fellow) του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών, Λονδίνο, μετά την πρόταση μελών, για την ξεχωριστή συνεισφορά της στην Ιατρική.