Το General Medical Council δουλεύει με τους ιατρούς για τους ασθενείς. Τους προστατεύει επιβεβαιώνοντας πως όλοι οι ιατροί είναι σωστά εγγεγραμμένοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος πριν ακόμα αυτοί εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Ιδρύθηκε το 1858 -πριν την ανακάλυψη της αντιβίωσης!- με ειδικό κείμενο νόμου (“Medical Act”) για να εναρμονίσει τον ιατρικό κλάδο. Πριν από αυτό υπήρχαν 19 διαφορετικές οντότητες οι οποίες χορηγούσαν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, με αποτέλεσμα να μην τηρούνται και εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες ανά τον κλάδο και την χώρα, ζημειώνοντας τους ασθενείς. Το modus operandi του θεσμού αυτού και οι κανόνες που δημιουργεί για να πλαισιώνει κάθε μέρα την άσκηση επαγγέλματος των ιατρών αποτελεί ένα “μοντέλο” – πηγή αναφοράς του καλύτερου συμφέροντος των ασθενών (αυτό εμπερικλείεται σε αυτό που αποκαλούν “Good Medical Practice” – οδηγό καλών πρακτικών).
 

Την δεκαετία του 2000, το Συμβούλιο γίνεται υπεύθυνο για όλα τα στάδια της ιατρικής εκπαίδευσης καθώς και της ιατρικής πρακτικής σε όλο της το φάσμα.
 
Αυτό σημαίνει πως από την ένταξη τους στο πανεπιστήμιο, οι υποψήφιοι στην ιατρική, μέχρι και την συνταξιοδότηση τους, “απαντούν” σε αυτό το Συμβούλιο.
 
Ο σκοπός είναι οι ιατροί να βελτιώνονται συνέχεια και συνεπώς να βελτιώνουν συνέχεια τις υπηρεσίες τους προς τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.
 
Μία από τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι επίσης η δίκαιη διαχείρηση των ιατρών που δεν είναι ικανοί (ή των οποίων η ικανότητα αμφισβητείται) να ασκήσουν το ιατρικό επάγγελμα.