Ο καθηγητής Douzgos Houge είναι παθιασμένος με την εφαρμογή γνώσεων από τη βασική βιολογία στην κλινική πράξη. Η έρευνά του εκτείνεται από την κυτταρική βιολογία έως τη θεραπεία σπάνιων γενετικών ασθενειών.
 
Έχει >150 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (h-index = 46).
 
Έχει κλινική εμπειρία 40 ετών στην ιατρική γενετική και είναι συγγραφέας ενός βιβλίου για τη γενετική συνδρομολογία στα νορβηγικά.
 
Είναι παγκόσμιος ειδικός στην ερμηνεία γενετικών παραλλαγών και εφευρέτης του συστήματος ABC για την κατάταξη οποιουδήποτε τύπου γενετικής παραλλαγής.
 
Από το 2021 είναι ο επικεφαλής της Ιατρικής Ακριβείας στη Δυτική Νορβηγία με στόχο την ενσωμάτωση της γενετικής σε άλλες ιατρικές ειδικότητες.
 
Είναι πρώην Γενικός Γραμματέας (6 χρόνια), Πρόεδρος (2019) και νυν Ταμίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Γενετικής.
 
Professor Douzgos Houge is passionate about applying knowledge from basic biology into clinical practice.
 
His research spans from cell biology to the treatment of rare genetic disease.
 
He has >150 publications in peer-reviewed scientific journals (h-index = 46).
 
He has a 40-year-long clinical experience in medical genetics and is the author of a book about genetic syndromology in Norwegian.
 
He is a world expert in genetic variant interpretation and inventor of the ABC system for the stepwise classification of any type of genetic variant.
 
Since 2021 he is the lead for Precision Medicine in Western Norway with the aim of mainstreaming genetics to other medical specialties.
 
He is former General Secretary (6 years), President (2019) and now Treasurer of the European Society of Human Genetics.